Pomôžte nám vydať Sprievodcu pre rodičov nepočujúcich detí

“Mamička, vaše dieťatko nepočuje.” Takto sa začala naša cesta za počutím. Bolo to 5.12.2013. Dnes je to presne päť rokov, čo sme sa dozvedeli diagnózu, po prvotnom šoku sa otriasli a začali pátrať po informáciách, odborníkoch, odpovediach. Netušili sme vtedy, že sme nastúpili na cestu, na ktorej potom stretneme všetkých vás, vaše deti a vaše príbehy.

 

 

Dodnes sme mali tú česť spoznať viac ako 300 príbehov výnimočných rodín, stráviť hodiny rozprávaním, písaním si, telefonátmi. Ste našou dennou motiváciou, prečo sa tejto téme venovať aj naďalej. Jednu vec si po tých rokov uvedomujeme veľmi jasne:

Všetci vieme, že pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť, odzerať a čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Vieme už aj to, že to tak nemusí byť, ich rodičia však musia vedieť, ako im včas pomôcť.

 


Mnohí z vás nám píšete, že bez rád, ktoré sme vám poskytli v Rodičovskej poradni OZ Nepočujúce dieťa, by ste svoje začiatky tak dobre nezvládli. Hoci nás to teší, uvedomujeme si, že poskytovať takéto poradenstvo po nociach a neraz nad rámec svojich síl nie je udržateľné riešenie, a potrebujeme do toho zapojiť dalších odborníkov a pomocníkov, aby sme potrebné zmeny mohli vykonať rýchlejšie.

 


Uvedomili sme si, že rodičia, ktorí sa na nás obracajú, akútne potrebujú Sprievodcu poruchou sluchu pre rodičov – praktickú publikáciu, ktorá by im v jednoduchej a zrozumiteľnej forme podala práve tie informácie, ktoré vo svojej situácii potrebujú (ďalej len Sprievodca).

Dnes, po piatich rokoch, je naše dieťa jedným z hovoriacich detí v tomto novom videu. Predstavujeme vám v ňom Sprievodcu pre rodičov nepočujúcich detí. A prosíme vás o pomoc: šírte ho ďalej medzi svojimi známymi, aby sme dokázali pomôcť ďalším deťom a ich rodičom.


Rodičia, ktorým pomáhame, nemajú s poruchou sluchu skúsenosti a väčšinou im nedokáže poradiť ani nikto z ich okolia. Majú obrovskú motiváciu pomôcť svojmu dieťaťu, no zároveň prepadajú beznádeji, keď si uvedomia, že nevedia, čo majú robiť. Vďaka Sprievodcovi by sa za jeden večer dokázali zorientovať v novej téme a hneď ďalšie ráno by dokázali robiť správne kroky a rozhodnutia pre svoje dieťa.

Pomôžme spolu rodičom nepočujúcich detí, aby vedeli svojim deťom včas pomôcť.

Na publikácii chceme spolupracovať s celým tímom odborníkov – lekármi, špecialistami ORL, špeciálnymi a mobilnými pedagogičkami a ďalšími, ale predovšetkým s rodičmi detí s poruchou sluchu. Náš Sprievodca bude ilustrovaný, prehľadný a nenáročný na pochopenie. Jednoducho taký, aby aj rodič vyčerpaný novou diagnózou dokázal rýchlo získať kontrolu nad svojou situáciou.

Čo urobíme s vyzbieranými peniazmi

Pokiaľ sa nám podarí nazbierať sumu 7 000 €, vytvoríme Sprievodcu, vytlačíme ho v náklade 200 kusov a rozošleme do rodín. Jeho elektronickú verziu spravíme dostupnou aj na internete.

Sprievodca je skvelým pomocníkom pri zorientovaní sa, ale nedokáže zodpovedať všetky otázky týkajúce sa konkrétneho dieťaťa. Preto ako súčasť projektu po dosiahnutí cieľovej sumy poskytneme bezplatné poradenstvo až 200 rodinám s deťmi so sluchovým postihnutím počas celého budúceho roka. Osobným poradenstvom umožníme rodičom aplikovať informácie zo Sprievodcu na ich konkrétnu situáciu a potreby dieťaťa.

 


Čo sa stane, keď prekročíme cieľovú sumu

Pre dieťa s poruchou sluchu a jeho rodičov je nevyhnutné byť v kontakte so špeciálnym pedagógom zhruba dvakrát do mesiaca. Formou hry stimuluje sluchové, komunikačné, motorické a intelektuálne zručnosti dieťaťa. Zároveň aktivity vysvetľuje rodičom a poskytuje im potrebné informácie.

Pre rozvoj dieťaťa je najlepšie, ak návšteva prebieha priamo doma v rodine. V minulosti fungoval program Mobilný pedagóg. Dnes takáto služba v krajine nefunguje.

 Naším snom je, aby odborníci opäť začali chodiť do rodín, a preto všetky peniaze nad rámec cieľovej sumy použijeme práve na návštevy mobilných pedagógov v rodinách s deťmi s poruchou sluchu. Každých 50 € navyše znamená jednu návštevu mobilnej pedagogičky tam, kde je to najviac potrebné.

Toto sa môže podariť iba ak sa spoja sily. Detí, rodičov, ich priateľov a odborníkov. Lekárov a nelekárov. Sme v tom s vami, ďakujeme za vašu podporu.

 
Komentáre (0)

Pridaj komentár