Na slovíčko o komunikácii – prvým online stretnutím sme neskončili

pred 3 rokmi

O praktických aspektoch komunikácie s deťmi s poruchou sluchu sme sa koncom marca porozprávali na virtuálnom stretnutí rodičov týchto detí s pani profesorkou Darinkou Tarcsiovou.

Išlo o celkom prvé online stretnutie pripravené občianskym združením Nepočujúce dieťa. K jeho realizácii nás postupne priviedla epidemiologická situácia, kedy rodiny s deťmi s poruchou sluchu majú len obmedzený prístup ku vzdelávaniu sa a získavaniu informácií. Komplikácia sa stala matkou pokroku, lebo takto sa k informáciám má šancu dostať viac ľudí z rôznych kútov Slovenska. Na stretnutie sa ich prihlásilo viac než 60!

Už v otázkach, ktoré účastníci položili pri registrácii na tému komunikácie bolo zrejmé, že téma zaujíma mnohých a má množstvo aspektov uhlov pohľadu. Rodičia pociťujú aj chýbajúce možnosti neformálneho stretávania sa. Predsa len - zdieľanie starostí a skúseností zostáva vzájomnou oporou pri napĺňaní potrieb svojich detí. Ako to prebiehalo?                                                                           

V prvej časti online stretnutia pripomenula pani profesorka Tarcsiová účastníkom základné informácie o komunikácii. Dotkla sa aj veľmi konkrétnych krokov, ktorými je možné podporiť dieťa v jeho komunikačnom úsilí. Venovala sa dôsledkom, ktoré so sebou prináša porucha sluchu, vývoju reči, formám kompenzácie sluchu aj formám nácviku reči a posunkovaniu. Aj mnohé z otázok rodičov smerovali práve ku konkrétnym radám a každodennému praktickému využitiu informácií.

V ušiach rodičov silno zarezonovala veta, že rodičia potrebujú častokrát odborné informácie, no ich úlohou je na prvom mieste byť rodičmi a nie odborníkmi.

Spomenuli sme rozdiely komunikácie hovorenou rečou a v posunkovom jazyku a ich špecifiká, ako aj techniky správneho a trpezlivého nácviku správnej výslovnosti. 

Niektorí si pripomenuli a iní objavili úplne po prvý krát pomocné artikulačné znaky, ktoré vedia byť tak užitočné pri nácviku reči u detí.

 

Čo to teda je?
Pomocné artikulačné znaky vznikli na to, aby „zviditeľnili“ niektoré hlásky alebo slabiky pre deti s poruchou sluchu v predškolskom veku. Zachytávajú hlásky – čiže zvukovú podobu reči a nie písmená. Nie sú tým istým čo prstová abeceda. PAZ deťom ukazujú niektorú z vlastnosti konkrétnej hlásky (napr. kde sa hláska tvorí, jej znelosť, resp. neznelosť, ktoré artikulačné orgány sa na tvorení danej hlásky zúčastňujú). Pomáhajú im tak pri správnej artikulácii, a dieťa sa napríklad po upozornení vie pomocou PAZ aj samo opraviť.

Dozvedieť sa o nich môžete aj v knihe Máme dieťa s poruchou sluchu 1, na strane 355 a znázornené ich nájdete v prílohe 6 od strany 516

Rodičia sa dozvedeli kedy a ako ich používať a kde si ich môžu nájsť a naučiť sa ich. 


Ako sme dopadli?

Mali sme zo zákutí internetu rešpekt. O to viac sa tešíme bezproblémovému technickému zabezpečeniu a priebehu akcie. Vstup pani profesorky bol už tradične odborný no zároveň zrozumiteľný a ľudský. Celkovo si hovoríme – zvládli sme to, môžeme sa vrhnúť do ďalších príprav smile

Účastníci vo svojich spätných väzbách vyjadrili, že ich očakávania boli naplnené a stretnutie hodnotia väčšinou na jednotku. Cítime však, že niektoré slová zostali nevypovedané a otázky nezodpovedané.

Čo bude ďalej?

Vnímame, že snáď ešte silnejšie než informácie, hľadajú rodičia možnosť vzájomného zdieľania skúseností.

Rozhodli sme sa teda nadviazať na prvé online stretnutie neformálne a komunitne v podobe online kaviarne.

Vo štvrtok 15. apríla o 18.00 vytvoríme pre rodičov detí s poruchou sluchu možnosť vzájomne si povedať o svojich ťažkostiach, radostiach, zážitkoch a úspechoch. Povzbudiť sa a zažiť vzájomnú blízkosť, aj keď len takto na diaľku. Budeme sa tešiť na všetkých. Zapíšte si termín do kalendára, po Veľkej noci spúšťame registráciu smile


Komentáre (0)

Pridaj komentár