Poznáte rodiča dieťaťa s poruchou sluchu? Povedzte mu o nás!

Keď sa zamyslíte, určite vás napadne niekto z vášho blízkeho alebo širšieho okolia, kto rieši poruchu sluchu. Najväčšou skupinou sú starší ľudia, ktorým sa sluch zhoršil postupom času. Čo však robiť, ak poruchu sluchu zistia u malého dieťaťa?
Viete o tom že, na Slovensku sa ročne narodí približne 200 detí s poruchou sluchu?Z nich sa približne 95% narodí počujúcim rodičom, ktorí s touto poruchou nemajú žiadnu skúsenosť. Túžia iba po tom, aby si so svojimi deťmi vzájomne rozumeli.
Hrajú však o čas...Aby mohli obnoviť cestu k počutiu, porozumeniu a reči u svojich detí, majú na to iba prvé 3 roky ich života. Čo stihnú v tomto období, posunie ich dieťa do sveta počujúcich, čo nie, nevráti sa späť.

Pri poruche sluchu novorodenca a malého dieťaťa potrebuje jeho rodič riešiť 3 základné oblasti:
• určiť správnu diagnózu poruchy sluchu a porozumieť jej špecifikám,
• obnoviť prístup dieťaťa ku zvukom pomocou načúvacích prístrojov, alebo kochleárnych implantátov,
• nájsť správne rehabilitačné postupy, ktoré dieťaťu pomôžu hravou formou pri rozvoji počutia a reči.

Pomôcť im zorientovať sa v tejto situácii im môže práve Rodičovská online poradňa na www.nepocujucedieta.sk.

Ako funguje poradenstvo - Rodičovská online poradňa?
Je to veľmi jednoduché: stačí kliknúť na https://www.nepocujucedieta.sk/poradna.
Na obrazovke sa objaví formulár, v ktorom rodič popíše diagnózu svojho dieťaťa a problém, ktorý chce riešiť.
Na základe zaslaných informácii príde do 5 dní odpoveď od vyškoleného laického poradcu, rodiča dieťaťa s poruchou sluchu, ktorý si podobnou situáciou už v minulosti prešiel.
Poradí zo svojej skúsenosti, prípadne odporučí, čo viacerým rodičom v danej situácii fungovalo.

Pre lepšiu orientáciu rodičov detí s poruchou sluchu pripravujeme tiež:

• prehľad najčastejších otázok a odpovedí a ich zverejnenie na webe,
• nové články v Príručke rodiča na webe,
• mapu odborníkov v oblasti foniatrie, logopédie, surdopédie a pod.,
• tipy na hravé aktivity na rozvoj reči, sluchu a komunikácie.

Projekt Rodičovskej online poradne, ako aj iné činnosti OZ Nepočujúce dieťa celoročne podporujú Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, Nadácia Slovenskej sporiteľne a VY, naši darcovia. 
Patrí vám všetkým naše veľké ĎAKUJEME, pretože práve vďaka tejto podpore môžeme online poradenstvo poskytovať všetkým, ktorí to potrebujú, aj naďalej.

Komentáre (0)

Pridaj komentár