Čo všetko potrebujeme vedieť, aby sme nepočujúce deti podporili včas a dostatočne?

pred 4 rokmi

Minulý týždeň nás zaujal rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Janou Žitňanskou. Na rozdiel od názvu rozhovoru, na aktuálnosti nestratila našťastie časť o najpálčivejších problémoch ľudí a detí so znevýhodnením (od 2:56min). Páči sa nám citlivosť, s akou pani Žitňanská hovorí o potrebách aj “uškových” detí:

  O potrebe posilnenia terénnych služieb, 
  o neformálnych opatrovateľkách a opatrovateľoch - ich schopnostiach a možnostiach ich uplatnenia, 
  o hľadaní riešenia v nadrezortnom prístupe medzi vzdelávaním, zdravotníctvom a sociálnymi vecami. 
  O tom, že sa nemožno dlhodobo tváriť “mňa sa táto téma netýka”. Skôr, či neskôr sa dotkne každého - buď priamo alebo u blízkeho. 

 


Dianie v oblasti systémových riešení potrieb detí s poruchou sluchu budeme naďalej pozorne sledovať. Považujeme za kľúčové poznať z prvej ruky, aké problémy ako rodičia aktuálne vnímate. S čím všetkým sa boríte. Takto overené podnety prinášať ďalej - kompetentným, ktorí majú vplyv na systém, v ktorom žijeme.

Už čoskoro sa vás budeme pýtať na vaše skúsenosti.

Veríme, že spoločne dokážeme veci po kúsočku meniť. Máme nádej, že časť zmien využijú ešte naše deti tak, ako to bolo napríklad pri zvýšení doplatku za načúvacie prístroje. Iné zmeny využijú ďalšie deti, ktorých rodičia si ešte len vypočujú našu známu diagnózu :"vaše dieťa nepočuje”. Alebo to raz budú mať jednoduchšie naše vnúčatá.

Od 11:18 minúty rozhovor prechádza na tému investícií do včasnej intervencie:

  Ako to, že sa krajine tieto investície mnohonásobne vrátia? 

  Kde nájsť prostriedky?
  Prečo je to priorita?
  A hlavne - nepýtajme sa len, kde na to zoženieme a koľko stojí dosť dobré riešenie, ale aj koľko nás stojí neriešenie tejto situácie! 
Jana Žitňanská to uvádza na príklade duševného zdravia a aktuálnej kampani Ligy za duševné zdravie. Fandíme tejto kampani, starostlivosť aj o dušu je veľmi potrebná ako pre deti s poruchou sluchu tak aj ich rodičov.

Oba tieto zdroje - rozhovor i kampaň - nám pripomenuli “našu” už takmer dvojročnú analýzu, ktorú pripravili analytičky a analytici z Inštitútu vzdelávacej politiky, Inštitútu sociálnej politiky, Útvaru hodnoty za peniaze a Implementačnej jednotky v spolupráci s odborníčkami, Nadáciou Pontis, s priblížením rodičovskej skúsenosti a na základe skúseností s programu Mobilný pedagóg Nadačného fondu Telekom.


Počúvajme potreby včasnej intervencie
Analýza nákladov a výnosov terénnej včasnej intervencie pre deti so sluchovým postihnutím

 

 

Pripomeňme si na čo prišli:
  Terénna včasná intervencia pre deti so sluchovým postihnutím je nákladovo efektívny nástroj. Zvýšením jej podpory a poskytovania dôjde k úspore budúcich nákladov štátu. 
  Na základe výsledkov analýzy nákladov a prínosov možno predpokladať, že každé euro investované na terénnu včasnú intervenciu pre deti so sluchovým postihnutím prinesie prínosy vo výške 1,40 až 5,53 eur. 
  Najväčší vplyv na to má vyššia miera uplatnenia sa na trhu práce v budúcnosti. Postihnutie dieťaťa má vplyv aj na pracovné uplatnenie rodičov.
  Deti so sluchovým postihnutím a ich rodičia sú v súčasnosti čiastočne vylúčení z rôznych oblastí života.

V analýze nájdete taktiež zhrnutie zahraničných skúseností aj skúseností z fungovania programu Mobilný pedagóg. Viackrát sa opakuje, že vzhľadom k nedostupnosti slovenských údajov je analýza postavená na kvalifikovaných odhadoch, prípadne štruktúra dát bližšiu analýzu neumožňuje.
Hneď v úvode analytici reflektujú: “Na základe údajov z rezortu zdravotníctva, nevieme presne povedať, koľko detí so sluchovým postihnutím sa na Slovensku ročne narodí. Napriek tomu, že centrálny register pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu bol zavedený odborným usmernením MZ SR už v roku 2006, systematické napĺňanie registra dátami nie je zabezpečené.”

Nevieme, aký posun nastal za ostatné dva roky. V počtoch a už vôbec nevieme o mnohých príbehoch, ktoré sa za tými počtami ukrývajú. 

Dostatok faktov však stále chýba. Nie je zmapovaný stav na Slovensku, údaje existujú izolovane, niekedy vôbec. Preto pokračujeme v objavovaní neprebádaných území v rozsahu, ktorý je v našich kapacitách. 

Už čoskoro vás oslovíme so zisťovaním rodičovských skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti a možnosťou diskriminácie detí s poruchou sluchu v nej. Považujeme to za v prvý krok v jednej z oblastí, ktoré veľmi vplývajú na osudy detí. Prvý z mnohých.

Vaša pomoc je teraz kľúčová! Vyplnením dotazníka o skúsenosti s vašim "uškovým" dieťaťom môžete prispieť k pomoci a zlepšeniu situácie pre vás aj iné deti s poruchami sluchu.

Nechajte nám na seba kontakt, aby sme sa mohli spojiť. Vyplníte ho za menej ako minútu v tomto formulári.
Alebo tu: forms.gle/jSUyknYoruvHVnRc8

 

Podporte našu prácu darom ešte dnes.
Tu: https://nepocujucedieta.darujme.sk/3479/

 

ĎAKUJEME 

Prajeme vám pokojný koniec školského či škôlkárskeho roka, ak sa vás to týka a pokojné radostné leto.

vaše

Katka a Lubka a tím OZ Nepočujúce dieťa

Komentáre (0)

Pridaj komentár