Boli sme pri tom: K medzinárodnej konferencii "Bezdrôtové technológie a dieťa s poruchou sluchu"

pred 2 rokmi

V máji 2021 sa uskutočnila v online priestore medzinárodná, česko-slovenská konferencia, zameraná na využívanie bezdrôtových technológií, ako pomôcky pre deti s poruchou sluchu. Konferencia bola určená ako odborníkom, tak aj používateľom týchto technológií. V tomto prípade išlo primárne o rodičov detí s poruchou sluchu, nakoľko práve dobre informovaný rodič je tým, ktorý vie správne vyhodnotiť každodenné potreby svojho dieťaťa a sprostredkovať mu adekvátnu pomoc pre jeho najlepší prospech

 


Konferenciu zorganizoval Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, s grantovou podporou Technologickej Agentúry Česká republika (TA ČR)  a partnerom reja.cz, ako jeden z výstupov projektu „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“. Slovenskými spoluorganizátormi konferencie boli Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Občianske združenie Nepočujúce dieťa a Občianske združenie Infosluch.

Prvotný projekt mal za cieľ zlepšiť kvalitu života detí s poruchou sluchu. Jedným zo základných predpokladov úspechu dieťaťa je jeho začlenenie do škôl a následne do spoločnosti. V tomto duchu bola prezentovaná aj samotná konferencia, ktorá sprostredkovala odborníkom a laickej verejnosti poznatky z oblasti využívania bezdrôtových asistenčných  pomôcok u detí. Zvýšením povedomia o bezdrôtových technológiách pri kompenzácií porúch sluchu sa otvárajú nové možnosti pre deti s poruchou sluchu na ich ceste za počutím a porozumením.

Témou konferencie bolo využitie bezdrôtových technológií, ako prostriedkov pre lepšie porozumenie hovoreného slova u užívateľov načúvacích prístrojov a kochleárnych implantátov. Konferencia sa zamerala najmä na oblasť ich využívania u detí s rôznymi stupňami a formami poruchy sluchu, v rôznych fázach vývoja a v rôznych situáciách. Prednášky nemali za cieľ priblížiť sluchové postihnutie ako také a nevenovala sa ani využívaniu primárnych kompenzačných pomôcok (slúchadiel / kochleárnych implantátov). Boli na nej predstavené technológie, nazývané aj vzdialené mikrofóny, ako je napr. Roger technológia, Smart Link, Zoom Link alebo Widex Schola.

Účastníci konferencie veľmi vysoko ocenili odprezentované poznatky. Pre tých z rodičov a odborníkov, ktorí sa konferencie z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnili, prinášame na tomto mieste linky na prednášky, ktoré v máji na online konferencii odzneli.

Špionské ucho v praxi uživatelů sluchadel – Jakub David

 


Špiónské ucho v praxi u uživatelů kochleárních implantátů – Lukáš Bauer

 


Bezdrátové technologie u dětí se sluchovou vadou v raném a předškolním věku – Radka Horáková

 


Využití bezdrátové technologie u dětí se sluchovým postižením ve školním věku – Lenka Doležalová

 


Používanie bezdrôtovej technológie na Slovensku – Martina Rzymanová, Silvia Hovorková

 Užitočné informácie, tipy a skúsenosti nájdete aj v záznamoch z diskusných skupín, ktoré boli zrealizované ku každej z vyššie zobrazených prednášok. Link na diskusné skupiny sa vám zobrazí kliknutím sem.

 


Veľmi nápomocnou je aj ucelená metodika, ktorú vytvorili odborníci k projektu. Nájdete v nej všetky potrebné informácie k využívaniu bezdrôtových technológií.

Bezplatne si ju môžete pozrieť kliknutím sem. 

Viac informácií o konferencii a celom projekte nájdete na tomto linku: https://oushi.upol.cz/konference-sluch/  

Týmto by sme chceli poďakovať všetkým odborníkom, ktorí sa príprave a realizácii konferencie a projektu s veľkým nasadením venovali a priniesli veľmi cenný obsah, ktorý vďaka dostupnosti v online zázname prináša osoh nielen priamym účastníkom, ale aj tým, ktorí v súčasnosti hľadajú odpovede na svoje otázky pri pomoci deťom s poruchou sluchu, alebo sa k týmto otázkam dostanú v budúcnosti.

Bolo nám cťou na tomto projekte spolupracovať a budeme sa tešiť na ďalšie spoločné aktivity na cestách za počutím, porozumením a komunikáciou našich uškových detí.  Tím OZ Nepočujúce Dieťa


Komentáre (0)

Pridaj komentár