Tak, ako pri káve, aj tu sa môžeme rozprávať.
Toto je miesto pre otázky, objavy a zážitky.

V pokeci môže celá komunita rodičov a priateľov zdieľať:

Otázky, na ktoré potrebujeme odpovede

Zaujímavé stránky, obrázky a materiály, ktoré sme objavili

Prichádzajúce alebo uplynulé udalosti a zážitky

Zdieľať v skratke svoje úspechy, skúsenosti a myšlienky
(na detailnejšie zdieľanie skúseností a myšlienok sú tu Blogy)