Čo robíme v EFFETE v Nitre pre deti s poruchou sluchu?

  • Čo robíme v EFFETE v Nitre pre deti s poruchou sluchu?
    Čo robíme v EFFETE v Nitre pre deti s poruchou sluchu?
    Máte dieťa s poruchou sluchu alebo deti s inými špeciálnymi potrebami? Neváhajte a príďte k nám. V EFFETE v Nitre ponúkame pre tieto výnimočné deti a ich rodiny komplex kvalitných odborných služieb, ktoré poskytujú špeciálni pedagógovia, logopéd, psychológ, sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie a tlmočníci. Tešíme sa na vás :)

Komentáre (0)

Pridaj komentár