Naša Slovenska roka - Iris Domancová :-)

 • Naša Slovenska roka - Iris Domancová :-)
  Naša Slovenska roka - Iris Domancová :-)
  Máte už Slovenku roka?

  Pre nás je obrovskou inšpiráciou Iris Domancová - nepočujúca žena, ktorá nám, rodičom detí s poruchou sluchu ukazuje, aké môžu byť perfektné.

  Iris je výskumná pracovníčka, spoluautorka niekoľkých učebníc, moderátorka v RTVS a nesmierne vľúdna a dobrosrdečná žena. Je to naša Slovenka roka.

  Hlasujeme cez SMS na číslo 7508, v tvare "SR 14".

  Držíme palce Iris wink

Komentáre (1)

Pridaj komentár