Rečový tréning

  • Rečový tréning
    Rečový tréning

    Niečo z našej práce o.z. EFFETA. Tréning reči trojročného Samka zameraný na dynamiku a intenzitu jeho rečového prejavu s našou šikovnou logopédkou a za pomoci vizualizácie prostredníctvom špecifickej aplikácie. Pozrite si video na našom facebooku tu:
    www.facebook.com/effeta.nitra?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Komentáre (0)

Pridaj komentár