Získajte vrátené kompenzačné pomôcky

 • Získajte vrátené kompenzačné pomôcky
  Získajte vrátené kompenzačné pomôcky
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava dáva do pozornosti, že je možné ťažko zdravotne znevýhodneným ľuďom a domovom sociálnych služieb poskytnúť do užívania vrátené funkčné pomôcky.

  Ide o pomôcky pre sluchovo, zrakovo a telesne postihnutých. Pre telesne postihnutých sú to napr. mechanické a elektrické vozíky, detské kočíky, stropný zdvihák, zdvíhacia plošina, ručné ovládanie do OMV, schodolezy atď..
  Informovať sa treba priamo na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Vrátenú funkčnú pomôcku možno poskytnúť do užívania poskytovateľovi sociálnej služby alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem, a je na pomôcku odkázaná. Odkázanosť na pomôcku preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia. Pomôcka poskytovateľovi sociálnej služby sa poskytne do užívania na základe písomnej zmluvy o poskytnutí pomôcky, ktorú uzatvorí príslušný orgán s poskytovateľom sociálnej služby, alebo s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem.

  Vrátené pomôcky v tabuľkách nájdete tu: www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/tazko-zdravotne-postihnuti/penazne-prispevky-na-kompenzaciu-tazko-zdravotne-postihnutych/vratene-pomocky-a-zdvihacie-zariadenia.html?page_id=13083

  Príspevok pôvodne publikovalo Centrum samostatného života n.o.

Komentáre (0)

Pridaj komentár