Kniha Črepiny hluchoty

  • Kniha Črepiny hluchoty
    Kniha Črepiny hluchoty

    Vychádza kniha “Črepiny hluchoty” (2015, 154 s., ISBN 978-80-969695-6-2), ktorú napísala 30-ročná nepočujúca Veronika Vojtechovská. V 60-tich rôznych príbehoch autorka približuje svet života nepočujúcich laickej verejnosti. Jej cieľom je postupné stieranie hraníc medzi počujúcimi a nepočujúcimi. V prílohe nájdete ukážku a zakúpiť si ju môžete tu:  www.snepeda.wbl.sk/E-shop.html

Komentáre (0)

Pridaj komentár