Dotazník - voľnočasové aktivity detí s poruchami sluchu

  • Dotazník - voľnočasové aktivity detí s poruchami sluchu
    Dotazník - voľnočasové aktivity detí s poruchami sluchu
    Milí rodičia, som študentkou, a zároveň aj mamou a vychovávateľkou v školskom klube. Ako študentka špeciálnej pedagogiky by som si rada rozšírila poznatky práve v oblasti práce s deťmi so sluchovým postihnutím. Touto cestou Vám predkladám dotazník, ktorý je súčasťou mojej záverečnej práce s názvom: Voľnočasové aktivity detí so sluchovým postihnutím. Cieľom môjho prieskumu je zistiť možnosti detí so sluchovým postihnutím navštevovať krúžkovú prípadne inú voľnočasovú činnosť. forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Mwrem6Guv0eD-DF0CGNdIfxWH2pDwzNLsBQ7WQWo9ctUN0hZRDVHUVAxMlFGVFFKRklOQVA4MkRFUS4u

Komentáre (0)

Pridaj komentár