Registrácia - rodič

Polia označené * sú povinné

Heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov

Po načítaní môžete avatar upraviť a orezať

Informácie o používateľovi
   
   
Informácie o deťoch Týmito informáciami pomôžete ostatným rodičom zistiť, či máte podobné deti a nášmu občianskemu združeniu zmapovať stav starostlivosti o deti s poruchou sluchu na Slovensku. Ďakujeme!
Prvé dieťa

Ostatní uvidia iba vek dieťaťa a informáciu, či používa KI. Ostatné informácie slúžia pre zmapovanie stavu starostlivosti o SP deti v SR.

Druhé dieťa

Ostatní uvidia iba vek dieťaťa a informáciu, či používa KI. Ostatné informácie slúžia pre zmapovanie stavu starostlivosti o SP deti v SR.

Tretie dieťa

Ostatní uvidia iba vek dieťaťa a informáciu, či používa KI. Ostatné informácie slúžia pre zmapovanie stavu starostlivosti o SP deti v SR.

Štvrté dieťa

Ostatní uvidia iba vek dieťaťa a informáciu, či používa KI. Ostatné informácie slúžia pre zmapovanie stavu starostlivosti o SP deti v SR.

Piate dieťa

Ostatní uvidia iba vek dieťaťa a informáciu, či používa KI. Ostatné informácie slúžia pre zmapovanie stavu starostlivosti o SP deti v SR.

Šieste dieťa

Ostatní uvidia iba vek dieťaťa a informáciu, či používa KI. Ostatné informácie slúžia pre zmapovanie stavu starostlivosti o SP deti v SR.

Skupina pre obhajobu práv detí s poruchou sluchu Skupina rodičov a odborníkov, ktorí presadzujú zmeny v našej krajine, aby všetky deti s poruchou sluchu dostali najlepšiu možnú starostlivosť.
Pomoc rodičom a komunite
Emailové informácie
Podmienky registrácie
X

Podmienky používania portálu NepocujuceDieta.sk

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom portálu NepocujuceDieta.sk je Občianske združenie NepocujuceDieta.sk, Krasovského 13, 851 01  Bratislava, IČO: 42416825, Registrované na ministerstve vnútra 18.02.2015 pod č. VVS/1-900/90-45578
  2. Účelom portálu je poskytnúť používateľom informácie o poruche sluchu a s ňou súvisiacich témach a zároveň umožňovať používateľom diskutovať, šíriť svoje názory, komunikovať prostredníctvom súkromných správ a vyhľadávať ostatných používateľov na mape.

Čl. 2 Obsah tvorený používateľmi

  1. Názory prezentované používateľmi nemôžu byť považované za názory prevádzkovateľa.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený po vlastnom uvážení odstrániť akékoľvek príspevky, ktoré vzbudzujú verejné pohoršenie, porušujú zásady konštruktívnej diskusie, uvádzajú ostatných používateľov do omylu alebo porušujú zákony Slovenskej republiky.

Čl. 3 Spracovanie osobných údajov

  1. Účelom spracovania osobných údajov je vytvorenie identity používateľa na portáli, ktorou bude prezentovaný pri vytváraní obsahu na portáli a v diskusiách.
  2. Používateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom a v rozsahu, aký je opísaný v týchto podmienkach používania.
  3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje uvedené v registračnom formulári, pri čom všetky tieto údaje budú zároveň zverejnené na stránke NepocujuceDieta.sk v jeho profile.

V Bratislave, 24.8.2015