O príspevkoch a pomoci od štátu

Blogy na tému O príspevkoch a pomoci od štátu

Nové tlačivá na darovanie 2% v roku 2018! Upozornite svojho zamestnávateľa

Ak chcete darovať 2%, na daňový úrad musíte doručiť dve tlačivá - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám pripraví zamestnávateľ. Zamestnávatelia doteraz potvrdenia tlačili každý inak, vo svojom vlastnom formáte. Aj Vyhlásenia používali rôzne organizácie v rôznom formáte. Dnes sme v&sc

Zastavené implantácie: Otvorený list MZ SR, VšZP a Dôvera

Všeobecná zdravotná poisťovňa a poisťovňa Dôvera pristúpili k zníženiu doplatku za kochleárne implantáty (KI) o 10%. Dodávatelia implantátov z ekonomických dôvodov zastavili ich dodávky na dobu neurčitú. Nepočujúcim deťom, pre ktoré sú kochleárne implantáty jedinou nádejou ako znova počuť, hrozí, že sa k nim nedostanú včas a bude o

Predĺžená rodičovská dovolenka

Pri deťoch s poruchou sluchu, je pre rodičov často aktuálnou otázkou ostať doma s deťmi a poberať rodičovský príspevok dlhšie ako do troch rokov dieťaťa. Na Slovensku je možné požiadať o poberanie rodičovského príspevku aj po treťom roku dieťaťa, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Zoznam diagnóz sa nachádza v prílohe príspevku.   Žiadosť pod&aac

Ako vybavit príspevok na druhé načúvacie aparátiky

Pokúsim sa vám napísať, čo všetko potrebujete k vybaveniu príspevku na druhé načúvacie aparátiky. na ÚPSVaR vám dajú žiadosť, ktorú je potrebné vypísať, ak žiadate príspevok na obidve aparáty, potrebujete žiadosti dve od zdravotnej poisťovne potrebujete potvrdenie, kde uvedú kedy presne vám boli pridelené prvé načúvacie apar&